Intézményi tájékoztató

 

Az MNÁMK Egységes Iskolájának igazgatója – a főigazgató asszony jóváhagyásával – a fenti jogszabályhely előírásainak megfelelően és annak megfelelő határidőben elkészítette a tájékoztatót, amelynek szövegét a következőképpen határozta meg:

 

Választható tantárgyak az MNÁMK- ban – 2018-19-es tanév:

 

Általános iskola

1., 2., 3., 4. valamint 5., 6., 7., és 8. osztályban erkölcstan vagy hittan (különböző felekezetek) – a szülők döntése alapján

Az erkölcstan tantárgyat tanítják a tervezett tantárgyfelosztás alapján:

1.       évfolyam:                      Kajtárné Kaszás Erika, Molnárné Tomó Kriszta, Richert-Szemelácz Éva

2.       évfolyam:                     Csipakné Erős Edina, Makajiné Hornyák Éva, Varga István   

3.       évfolyam:                     Ginál Ildikó, Hortiné Nagy Réka,Gáspárné Sziebert Szilvia    

4.       évfolyam:                     Bosnyák Imréné, Galántháné Szabó Nóra, Szilágyiné Deres Anikó           

5.       évfolyam:                     Vujkov Ágota Kovács Villő, Puruczki Csilla,        

6.       évfolyam:                     Kovács Andrásné, Puruczki Csilla    

7.       évfolyam:                     Kovács Villő, Krausz Éva

8.       évfolyam:                     Kovács Villő

 

                                                   

Gimnázium és szakgimnázium

11. és 12. évfolyamon az emelt szinten választható tantárgyak / tantárgyat tanítják a tervezett tantárgyfelosztás alapján:

Magyar nyelv és irodalom:              Dr. Balatoni Hajnalka, Jaszenovics Ilona, Perity Diána  

Matematika:                                     Papp Judit, Ivánkovich Anita

Történelem:                                     Nagy Tünde, Révainé Schőn Teréz

Angol:                                              Vassné Szabó Dóra, Hlavati Éva, Hajdú Anett, Font Anikó, Régáisz Erzsébet

Informatika:                                     Mozolai Monika

Fizika:                                             Sári István

Biológia:                                          Illés Zoltán, Sivák Szilvia                                     

Kémia:                                            Sári István, Sivák Szilvia

 

Az MNÁMK-ban középszinten valamennyi, a Pedagógiai Programban szereplő és a köznevelési törvény, illetve az érettségi vizsgaszabályzatot tartalmazó, többször módosított 100/1997. (VI.13.) Kormány rendelet  biztosította érettségi tantárgy esetében folyik felkészítés. Emelt szinten a tanulók a fenti tantárgykörben választhatnak érettségi vizsgára történő felkészítést.

 


Előző oldal: Közzétételi listák
Következő oldal: Adatkezelési tájékoztató