Kuratorium

Az intézmény fenntartója 1998 óta:

Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány

6500 Baja, Duna u. 33.

MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány:

Adószám: 1 8 3 5 3 9 5 6 – 2 – 0 3

Frankel Alapítvány adószáma:

1 8 3 4 1 1 3 7 - 1 - 0 3

MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Alapító okirata

A Közalapítvány alapítói:

- Baja Város Önkormányzata, 6500 Baja, Szentháromság tér 1.

- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat jogutódjaként a Magyar Állam nevében és képviseletében Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

- Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, 1026 Budapest, Júlia u. 9.

- Bajai Német Önkormányzat, 6500 Baja, Szentháromság tér 1.


A Kuratórium elnöke: 
Csontos Attila

 

A Kuratórium tagjai:

Dr. Józan-Jilling Mihály
Gáspárné Kerner Anna
Bányai Gábor
Ács László
Manz József
Dr. Schieber-Horváth Anita 
Dr. Metzinger Éva
Csubákné Besesek Andrea
Egri Miklós
Maria Altmann
Frank-Stephan Kupfer
Angeli Lászlóné
Mira Eberz
 

A Kuratórium által alapított díjak:

"Kuratóriumi Díj"

A tantestület javaslata alapján olyan diák kapja, aki a jó tanulmányi eredményei mellett kiemelkedő közösségi munkát végzett.

A díjat kapták:

1999-ben Kemény Krisztina
2000-ben Bényi László
2001-ben Wéber Mónika
2002-ben Takács Ivett
2003-ban Galántai Mónika
2004-ben Bécsi András
2005-ben Vöröss Henrietta Erika
2006-ban Szabados Péter
2007-ben Szauter Ágnes
2008-ben Manz Roland
2009-ben Szekeres Kitti
2010-ben Gál Júlia és Nagy Mihály
2011-ben Manz Ingrid
2012-ben Krümmer Csaba
2013-ban Krümmer Bence
2014-ben Krizsán Dániel
2015-ben Másity Alexander
2016-ban Herzog Anna Katharina
2017-ben Emmert Bettina Mária
2018-ban Szerencse Maja Rebeka 

"Közalapítványi Oklevél"

A Közalapítvány Kuratóriumában végzett kiemelkedő tevékenységéért

2002-ben Heribert Wegmann, a Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi Hivatal külföldi oktatásért felelős osztálya vezetője kapta.

2007. 11. 23-án Dr. Pazár László a Közalapítvány Kuratóriuma elnökeként végzett kiemelkedő tevékenységéért közalapítványi oklevelet kapott.

2013 szeptemberében a Közalapítvány Kuratóriuma Dr. Knáb Erzsébetnek kiemelkedő intézményvezetői munkájáért és tevékenységéért "Címzetes Főigazgatói Címet" adományozott.

 Továbbá szeretettel gratulálunk:

 

Dr. Knáb Erzsébetnek a német nemzetiségért kiemelkedően sokat tett munkája elismeréseként, a magyarországi németség legmagasabb kitüntetéséhez, „Ehrennadel in Gold für das Ungarndeutschtum” (2015 január)
 

Dr. Józan-Jilling Mihálynak több évtizeden át végzett kimagasló szakmai munkája elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjhoz
 

Baja város kisebbségeiért díj - Manz József György (2015. december)

 

Baja város díszpolgári cím - A város legnagyobb kitüntetését, a Baja város díszpolgára címet dr. Knáb Erzsébet kapta. Dr. Knáb Erzsébet a díjjal járó pénzjutalmat a Bácskai Németekért Közalapítványnak ajánlotta fel. (2015. december)

 

Wahrmann Mór éremmel tüntették ki Dr. Knáb Erzsébetet - A Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Prof. Dr. Lovász László 2016. május 2-án Wahrmann Mór éremmel tüntette ki Dr. Knáb Erzsébetet, az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. személyügyekért felelős ügyvezető igazgatóját. Az Akadémia a díjjal ismerte el a vállalat és a magyar tudományos intézetek közötti rendkívül sikeres hosszú távú együttműködést.

 

2017. január 8-án a Budapest Kongresszusi Központban, a Magyarországi Német Önkormányzatok Napja gálaműsor keretében átadásra került a magyarországi németség legmagasabb kitüntetése a német nemzetiségért kiemelkedően sokat tett személyeknek.

Gáspárné Kerner Anna pedagógus, oktatási szakértő


Előző oldal: Pályázati felhívás
Következő oldal: Közbeszerzési szabályzat